Tarjouspyyntö Heinäveden kunnan työkonepalveluista

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen työkonepalveluista Heinäveden kunnalle sopimuskaudelle 01.04.2024-31.03.2026 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus.  Alla on suora linkki tarjouspyyntöön:...

23.01.2024 Ajankohtaista
Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat...

15.12.2023 Kuulutukset

Uutisvirta Näytä kaikki

23.01.2024 13:25
Tarjouspyyntö Heinäveden kunnan työkonepalveluista
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen työkonepalveluista Heinäveden kunnalle sopimuskaudelle 01.04.2024-31.03.2026 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus.  Alla on suora linkki tarjouspyyntöön:...
17.01.2024 09:18
Kuikka Koposen Kiemurat avattu 17.1.2024
Heinäveden moottorikelkkareitti, Kuikka Koposen Kiemurat, on virallisesti avattu. Hoitokausi kestää maaliskuun loppuun, kelien niin salliessa. Jää-osuudet on pääosin viitoitettu ja ensimmäinen huoltokierros tampparilla tehty....
11.01.2024 15:21
Tarjouspyynnöt rakennusteknisistä, sähköteknisistä ja LVI-teknisistä huolto-, korjaus- ja asennuspalveluista
Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjoukset Heinäveden kunnan, Kiinteistö Oy Heinäveden Asuntojen ja Heinäveden Aluelämpö Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen rakennusteknisistä, sähköteknisistä ja LVI-teknisistä huolto-,...
02.06.2023 13:25
Aluelämmön energian hinta nousee 1.7.2023 alkaen kohonneiden tuotantokustannusten vuoksi
Heinäveden Aluelämpö Oy:n hallitus on kokouksessaan 9.5.2023 päättänyt nostaa kaukolämmön energian hintaa 10,00 €/MWh (alv. 0%) 1.7.2023 alkaen lämmön tuotantoon käytettävän energiapuun ja hakkeen hankintakustannusten jatkuvasta...
02.06.2023 13:21
Vesihuoltolaitoksen veden ja jäteveden käyttömaksut muuttuvat 1.4.2023 alkaen
Heinäveden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 § 57 hyväksynyt vesihuoltolaitoksen taksaan hintamuutokset 1.4.2023 alkaen. Uusi puhtaan veden käyttömaksu on 2,33 €/m3 + alv. 24%, verollisena 2,89 €/m3. Uusi jäteveden hinta on...
10.10.2022 09:03
Selvitys Palokin koskien vapauttamisesta on valmistunut
Heinäveden ja Tuusniemen kuntien maakuntaneuvos Matti Viialaiselta (Hiitolanjoen Voima Oy) tilaama selvitys Palokin koskien vapauttamisesta on valmistunut. Viialainen ehdottaa neuvotteluratkaisua valtiovallan vetovastuulla. Selvitysmies Matti...