Varhaiskasvatus ja koulutus

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu kaikille niille, jotka suorittavat perusopetusta oppivelvollisuusiän jo päätyttyä. 

Aikuisten perusopetus sisältää kaksi vaihetta: alkuvaiheen ja päättövaiheen. Tarvittaessa alkuvaihe sisältää myös lukutaitovaiheen (tai osan siitä), mikäli opiskelijalla ei ole ollenkaan luku- ja kirjoitustaitoa tai taito on puutteellinen. Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa perusopetuksen oppimäärän kokonaisuudessaan, tai perusopetuksen yksittäisen vaiheen tai yksittäisiä kursseja. Opiskelijalla on myös mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja. Aikuisten perusopetuksen opetusta ohjaa opetushallituksen Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017.

Aikuisten perusopetukseen haetaan lomakkeella tästä, joita saa myös oppilaitoksesta sekä kunnanvirastolta.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma tästä

Lisätietoja:

rehtori Heli Mikkonen puh. 040 760 3855

Opetus aloitetaan syksyllä 2021