Kuntatietoa ja hallinto

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta tietovarannoista ja asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 § mukaisesti asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. Heinäveden kunta on tiedonhallintalaissa tarkoitettu tiedonhallintayksikkö. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kuntalaiset ja muut asianosaiset voivat kohdistaa paremmin tietopyyntönsä (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 13 §).   

 

Asiakirjajulkisuuskuvaus

 

Yhteystiedot:

Heinäveden kunta

Kermanrannantie 7

79700 Heinävesi

Sähköposti: kunta@heinavesi.fi

Puh. 040-1844 000