Matkailu ja tapahtumat

Kirkonkylän sataman kehittäminen

Heinäveden satamahanke sai rahoituksen

Hankkeen sivut osoitteessa https://www.heinissatama.fi/

ELY-keskus on myöntänyt Heinäveden kunnan satamahankkeelle rahoituksen. Kyseessä on sekä investointi- että kehittämishanke, jolla tähdätään luontomatkailun kehittämiseen Heinäveden alueella.

Investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on 500 000 euroa, johon ELY avustus on maksimissaan 70 % kustannuksista eli 350 000. Kunnan omarahoitusosuus on 150 000. Kehittämishankkeeseen ELY avustus on 80 % eli 100 000 euroa, kunnan osuus 12 % on 15 000, Business Joensuu osallistuu hankkeen rahoitukseen 10 000 eurolla eli 8 %:lla.


Myönnettävä rahoitus käynnistää pitkän tähtäimen luontomatkailun kehittämisen toteuttamisen kehittämishankkeen toimenpiteillä sekä investointihankkeessa toteutettavilla investoinneilla kokonaisuuden, joka palvelee kuntalaisia, kesäasukkaita, matkailijoita sekä tukee yritystoimintaa ja työllisyyttä. Hanke toteutetaan 1.5.2022 -31.12.2023 välisenä aikana.

Hankepäätökset sataman kehittäminen tästä ja tästä

----

Kermanrannan kehittämisen infoillan 16.3.2022 materiaalit tästä

----

Heinäveden kunta oli vv. 2018-2020 mukana Ruralia instituutin halinnoimassa Uudistuvat elinvoimataajamat -hankkeessa, jonka tavoitteena oli mm. tukea maaseututaajamien uudistumista ja löytää ratkaisuja maaseututaajamien viihtyisyyden ja vetovoiman lisäämiseen. Osana tätä hanketta SWECO Oy laati Heinäveden taajaman viihtyisyyssuunnitelman, joka sisältää ehdotuksen sataman kehittämisestä ja kuntataajaman viihtyisyyttä parantavista toimenpiteistä.

Suunnitelmaan pääset klikkaamalla tästä

Lippu ja lause suomi(1).jpg