Asuminen ja ympäristö

Kotouttaminen

Kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta ja kotoutumista edistävien toimenpiteiden koordinoimisesta vastaa pakolaiskoordinaattori yhteistyössä kunnan muiden viranhaltijoiden sekä muiden viranomaisten, organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa.

 • Toiminta-ajatus
  Toiminnan tavoite on tukea ja edistää kuntapaikan saaneiden kiintiöpakolaisten kotoutumista
  Uusille kuntalaisille tarjotaan palveluja, jotka auttavat heitä selviytymään itsenäisesti ja pääsemään osaksi uutta yhteiskuntaa. Toiminnassa painotetaan avoimuutta, tasa-arvoisuutta sekä edistetään monimuotoisuuden ja erilaisuuden hyväksyvää yhteiskuntakehitystä
 • Keskeiset toiminnot
  Kiintiöpakolaisten vastaanoton organisointi
  Kotouttamistuki osallisuutta ja omaa vastuuta tukevin menetelmin, ryhmätoimintaa ja kotimaisten kielten perusopetusta
  Perusturvallisuuteen liittyvä palvelu
  Tarvittaessa tilataan tulkki tai käytetään puhelintulkkausta

           Lisätietoa: kotouttaminen.fi

Nella Niemi
koordinaattori
puh. 040 6105 420 nella.niemi@heinavesi.fi

Paula Karvinen
toimistosihteeri
puh. 040 5356 769
(asuntoasiat)
paula.karvinen@heinavesi.fi