Kuntatietoa ja hallinto

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan ja hallinnon johtamisesta ja kehittämisestä.

Kunnanhallitus 2021 - 2025

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää hallintosäännössä mainituista asioista.

Kunnanhallitus toimii myös kunnan asuntoviranomaisena. Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä. Lisäksi kunnanhallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajilla. Esittelijänä kunnanhallituksessa toimii kunnanjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä hallintosihteeri.

 

Kunnanhallituksen jäsenet

Puheenjohtaja

Anna Vauhkonen (KESK)

anna.vauhkonen@luottamus.heinavesi.fi

Varajäsen: Tuija Koponen

 

I Varapuheenjohtaja

Timo Hottinen (SDP)

timo.hottinen@luottamus.heinavesi.fi 

Varajäsen: Teemu Kurikka 

         

II Varapuheenjohtaja

Jari Puustinen  (KOK)  

jari.puustinen@luottamus.heinavesi.fi

Varajäsen: Esa Silvennoinen   

           

Jäsenet:

Osmo Puustinen (KESK)  

osmo.puustinen@luottamus.heinavesi.fi

Varajäsen: Auvo Gustafsson 

           

Sari Juvonen (SDP)

sari.juvonen@luottamus.heinavesi.fi

Varajäsen: Maarika Salstela

 

Leena Laukkanen (KOK)  

leena.laukkanen@luottamus.heinavesi.fi

Varajäsen: Tarja Happonen   

      

Leo Koponen (PS)

leo.koponen@luottamus.heinavesi.fi

Varajäsen: Aki Tuovinen