Kuntatietoa ja hallinto

Kunta- ja konsernihallinto

Tietoa Heinäveden kunnanvirastosta, sekä hallinto- ja talouspalveluista.

Yleistä tietoa

Tehtävänä on koordinoida kunnan ja kuntakonsernin organisaation toimintaa, vastata omistajaohjauksesta, talouden ja hallinnon kehittämisestä ja vaalitoiminnan järjestämisestä.

Meidän IT ja talous Oy - Meita vastaa kunnan tietojärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä palkkahallinnon palveluista.

Heinäveden kunnanvirasto

Kunta- ja konsernihallinto

Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi

Palvelunumero 040 1844 000
kunta@heinavesi.fi 

 

kunnanjohtaja Maarika Kasonen

Puh. 040 5505 811

maarika.kasonen@heinavesi.fi

Hallintopalvelut

hallintosihteeri Tiina Hämäläinen

Puh. 040 7101 937

tiina.hamalainen@heinavesi.fi

 • kunnanvaltuuston ja hallituksen päätösten valmistelu, täytäntöönpano
 • tiedotustoiminta
 • henkilöstöhallinto, KT-yhteyshenkilö
 • kunnanvaltuuston ja hallituksen päätösten valmistelu ja täytäntöönpano
 • asianhallintatehtävät, keskusarkisto
 • vaalit

Toimistosihteeri Paula Karvinen

Puh. 040 5356 769
paula.karvinen@heinavesi.fi 

 • info, asiakaspalvelu
 • postitus
 • kopiointi

Talouspalvelut

Talousjohtaja Kristiina Räsänen

Ki Oy Heinäveden Asunnot, toimitusjohtaja

Puh. 040 7101 936
kristiina.rasanen@heinavesi.fi 

 • Kunnan talousarvion ja -suunnitelman valmistelu
 • Kunnan tilinpäätöksen valmistelu
 • Konsernitilinpäätös
 • Kiinteistöjen vuokrien laskutus

Toimistosihteeri Merja Puustinen

Puh. 040 7101 933
merja.puustinen@heinavesi.fi 

 • Maksuliikenne
 • Ostolaskut
 • Laskutus
 • Kirjanpitotehtävät
 • Toiminta- ja taloustilastot

Toimistosihteeri Arja Mikkonen

Puh. 040 7101 930
arja.mikkonen@heinavesi.fi 

 • Aluelämpö Oy:n kirjanpito ja maksuliikenne
 • Kunnan vesilaitoksen laskutus
 • Ki Oy Heinäveden Asuntojen vuokralaskutus
 • Ki Oy Heinäveden Asuntojen kirjanpito
 • Arvonlisäveroasiat
 • Perintäasiat

Toimistosihteeri Heini Hiltunen

Puh. 040 7101 934, heini.hiltunen@heinavesi.fi

 • palkat yhteyshenkilö