Kuntatietoa ja hallinto

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto on kuntalain määrittämä kunnanhallituksen alainen vaikuttamistoimielin. Nuorisovaltuuston toimikausi on kaksi vuotta alkaen 1.1. ja päättyen 31.12.

Kuntalain mukaan nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.


Heinäveden nuorisovaltuustossa on viisi varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä ja sihteerinä on vapaa-aikaohjaaja.

Lisätietoja: vapaa-aikaohjaaja Markus Lindroos puh. 040 8367 035