Kuntatietoa ja hallinto

Osallistu ja vaikuta

Vaikuta Heinäveden kunnan toimintaan lähettämällä sähköinen aloitelomake, tai palautetta. Heinävedellä on aktiivisia kyläyhdistyksiä ja kylätoimikuntia.