Kuntatietoa ja hallinto

Saavutettavuus

Saavutettavuusseloste

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivua ja sovelluksia voi käyttää ja ymmärtää sujuvasti.

Vaatimustenmukaisuus

Tätä verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen *1 tarjoamisesta, joka pohjautuu EU:n saavutettavuusdirektiiviin *2. Laki tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet käyttää palveluita. Heinäveden kunta pyrkii takaamaan digitaalisten palvelujen saavutettavuuden annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Teemme parhaillaan työtä saavutettavuuden parantamiseksi. 

Saavutettavuuden tila

Tämä saavutettavuusseloste koskee sivustoa https://heinavesi.fi/ ja se on laadittu 23.9.2020.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Merkittävimmät puutteet ovat sivustolla olevissa tiedostoissa (pdf, doc ym.), joista osa ei täytä saavutettavuuden vaatimuksia. 

Myös osa video- ja äänitiedostoista ei ole vielä saavutettavia. Joistain kuvista saattaa puuttua vaihtoehtoinen teksti.

Sisällön rakenteen selkeydessä ja ymmärrettävyydessä voi myös olla joillain sivuilla puutteita.

heinavesi.fi-sivuja on mahdollista tarkastella korkeakontrastisessa tilassa, jolloin sivustolla käytetyt väriyhdistelmät ovat saavutettavia. Kontrastitilaan pääset siirtymään yläpalkista kohdasta "Kontrasti päälle"

Saavutettavuuspuutteet pyritään korjaamaan vuosien 2020-2021 aikana.

Tarvittaessa pyydä tiedostoja ja muuta sisältöä saavutettavassa muodossa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kunta@heinavesi.fi

Ei-saavutettava sisältö

Heinäveden kunnan sivusto sisältää myös kolmannen osapuolen sovelluksia ja sivustoja. Näiden osalta kunta pyrkii vaikuttamaan saavutettavuuteen, joten haluamme kuulla niissä mahdollisesti olevista saavutettavuuden puutteista. Pääsääntöisesti nämä tiedot toimitetaan kyseisten kolmansien osapuolten sivustojen saavutettavuudesta vastaaville.

Kunnan verkkosivujen kehittämistyö jatkuu

Verkkopalveluiden saavutettavuustyötä jatketaan saavutettavuusauditoinnin valmistuttua.
Verkkosivujamme kehitetään myös kuntalaisten ja muiden käyttäjien palautteiden ja kehitysehdotusten perusteella.

Jos huomaat sivustolla toimimattomia linkkejä, virheitä tai muita sivuston käyttöä hankaloittavia seikkoja tai haluat yleisesti antaa palautetta sivuistamme, lähetä viesti kunta@heinavesi.fi. Aloita palauteviesti otsikolla "Saavutettavuus".

Heinavesi.fi -sivusto on rakennettu PHP-ohjelmointikielellä.
Järjestelmän toimittaja ja sivuston tekninen toteuttaja on Luowa Oy.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Kunnan verkkosivusto on julkaistu 12/2018. Tämä seloste on laadittu 23.9.2020.
Seloste perustuu mm. käyttäjätestaukseen ja itsearvioon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Jos huomaat sivustolla saavutettavuuspuutteita, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjille.
Vastaamme 14 päivän sisällä. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi *3
saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Selosteessa olevat linkit

1. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/lait-ja-standardit/ 
2. https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi 
3. https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi