Vapaa-aika ja kulttuuri

Sähköinen avustushakemus

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen avustuksia haetaan samalla sähköisellä lomakkeella, mutta kuhunkin eri kohteeseen on täytettävä oma lomake.

* Kulttuuritoimi myöntää vain kohdeavustuksia

* Nuorisotoimen avustuksiin on merkittävä onko kyseellä toiminta-avustus vai kohdeavustus

* Liikuntatoimen avustukset ovat myös sekä toiminnan järjestämiseen että yksittäisiin kohteisiin/hankkeisiin

Avustushakemus löytyy tästä linkistä