Kuntatietoa ja hallinto

Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa tarkastuslautakunnalle. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
Tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuuksien seurannasta. Sidonnaisuusilmoituksista syntyvään rekisteriin sovelletaan henkilötietolakia.

 

 

Ilmoitusvelvolliset Heinäveden kunnassa

 

Ilmoitusvelvollisuus koskee Heinäveden kunnan

  • valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia
  • tarkastuslautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa
  • keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa
  • kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä
  • teknisen lautakunnan jäseniä ja varajäseniä
  • kunnanjohtajaa
  • kunnanhallituksen ja lautakuntien esittelijöitä ja varahenkilöitä

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeensa tai tehtäväänsä.

Henkilön tiedot poistetaan rekisteristä, kun luottamustoimi ja virkatehtävä on päättynyt.

Sidonnaisuusrekisteri

Tietosuojaseloste sidonnaisuusrekisteri