Kuntatietoa ja hallinto

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta vastaa rakentamiseen liittyvän lainsäädännön määräämistä viranomaistehtävistä.

Tekninen lautakunta 2021 - 2025

Tekninen lautakunta

1. päättää yksityistielaissa kunnalle ja tielautakunnalle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Toimii kunnan tielalutakuntana;

2. toimii hulevesiviranomaisena, ilmansuojeluviranomaisena ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisena;

3. päättää rakennusluvista siltä osin kuin näitä tehtäviä ei ole siirretty rakennustarkastajalle;

4. päättää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta poikkeamisluvasta koskien vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi;

5. päättää kunnan toimivaltaan kuuluvista maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista poikkeamisluvista;

6. antaa käyttö- ja rakennuslain 97 §:n mukaisen rakentamiskehotuksen;

7. päättää kunnallisista jätehuoltomääräyksistä;

8. hyväksyy katusuunnitelmat;

9. ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettujen rakennusluvan edellytysten olemassaolon suunnittelutarvealueella. 

Esittelijänä lautakunnassa toimii teknisen toimen toimialapäällikkö.

 

Puheenjohtaja

Markku Venäläinen (SDP)

markku.venalainen@luottamus.heinavesi.fi

Varajäsen: Ari Hiltunen

 

Varapuheenjohtaja            

Teuvo Kolari (KESK)

teuvo.kolari@luottamus.heinavesi.fi

Varajäsen: Tuija Koponen

 

Jäsenet:

Esa Purhonen (KOK)

Varajäsen: Tarja Happonen

 

Iida Kosunen (KD)

Varajäsen: Kenneth Juntunen (PS)

 

Reetta Väätäinen (SIT)

Varajäsen: Merja Järvisalo