Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja.

Kermanrannantie 7, 79700  Heinävesi

 

PALVELUOHJAUS VARHAISKASVATUSJOHTAJA PAULA UKKONEN

puh: 040 5224 985, paula.ukkonen@edu.heinavesi.fi

 

Toiminta-ajatus

Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on järjestää perheiden tarpeista lähteviä, monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja niin, että lasten vanhemmilla on oikeus valita lapselleen joko kunnallinen varhaiskasvatuspaikka, lasten kotihoidon tuki tai yksityisen hoidon tuki.

Sen lisäksi yhdessä koulupuolen kanssa järjestetään lainmukainen esiopetus.

Heinäveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelma

Heinäveden kunnan uusi varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2022 alkaen tässä.

 

SOSIAALIASIAMIES

Varhaiskasvatus on kuulunut sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen jo aiemman varhaiskasvatuslain (19.1.1973/36) nojalla, sillä sen 13 a §:ssä säädettiin varhaiskasvatukseen sovellettavaksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia (812/2000). Tämän, niin kutsutun asiakaslain 24 §:ssä säädetään sosiaaliasiamiehestä ja hänen tehtävistään.

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) astui pääosin voimaan 1.9.2018. Siinä säädetään sosiaaliasiamiehen velvollisuudesta muun muassa neuvoa asiakkaita varhaiskasvatuslain soveltamiseen liittyvissä asioissa (53 §) sekä asiakkaan muistutuksen teko-oikeudesta (54 §).

Lisätietoa: Sosiaaliasiamiehen internetsivuilta www.siunsote.fi/sosiaaliasiamies