Asuminen ja ympäristö

Ympäristönsuojelu

Keski-Savon ympäristö

Keski-Savon ympäristötoimi

Ympäristönsuojelu huolehtii Keski-Savon ympäristölautakunnan alaisuudessa eri laeissa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyistä valvonta-, ohjaus- ja neuvontatehtävistä.

Ympäristönsuojelun tehtäväalueet:

  • Vesiensuojelu
  • Ilmansuojelu
  • Jätehuollon valvonta
  • Meluntorjunta
  • Luonnonsuojelu                                       

Ympäristönsuojelu valmistelee ympäristölupa-asiat ja tekee päätökset tehdyistä ilmoituksista. Lausuntojen antaminen muille viranomaisille kuuluu myös tehtäviin. 

Keski-Savon ympäristötoimen kotisivut löytyvät tämän llinkin takaa.